2003 - Inställt
Detta år blev det inget Nash-möte.
Antalet anmälda deltagare var så få att det helt enkelt inte var meningsfullt att genomföra mötet. Evenemanget blev inställt, dessvärre så pass sent att två ekipage från Finland redan hade startat sin resa och inte nåddes av beskedet att allt var inställt förrän man anlände till platsen för det planerade mötet.